skip to Main Content

Советникот Тулиев со предл...

Советникот Тулиев со предлог за донирање до колегите советници од Советот во Штип.

„Одлуката ја донесовме на седница на извршниот одбор. Имаме советници во сите совети во државата и сите истапивме со ист предлог за донирање на половина од паушалот. Добро би било и пратениците да го следат нашиот пример“, појасни Тоше Тулиев, советник од ПОДЕМ во СО – Штип.