skip to Main Content

Работилница на УСАИД – Ж...

“Женско претприемништво – модел кој ги зближува жените од политиката, граѓанскиот сектор, различни етнички и маргинални групи, споени во заедничкиот интерес за бизнис успех во општеството.”

Работилница во организација на USAID на која активно учество имаа и претставници на Организацијата на жени при ПОДЕМ