skip to Main Content
Работилница на УСАИД – Женско претприемништво

Работилница на УСАИД – Женско претприемништво

“Женско претприемништво – модел кој ги зближува жените од политиката, граѓанскиот сектор, различни етнички и маргинални групи, споени во заедничкиот интерес за бизнис успех во општеството.”

Работилница во организација на USAID на која активно учество имаа и претставници на Организацијата на жени при ПОДЕМ