skip to Main Content

Јованка Михов

Образование

Дипломиралa на Правниот факултет –Правосудна насока при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Правосуден испит, положен при Министерството за правда на Р.Македонија во Скопје.

Нижо музичко образование отсек Виолина во музичко училиште Лазо Мицев Рале-Кавадарци.

Јованка Михов

Претседател на Организација на жени

Досегашни функции

2015–активно: Член на Републички совет за безбедност на патишта на Република Македонија

2006-2008год-Универзитетска Клиника ЈЗО Нефрологија – Скопје

1987год. Член на работнички совет при Македонски народен театар-Скопје.

1992-1996год. Член на работнички совет при Македонски народен театар-Скопје.

1995-1998 год. Член на управен одбор на детскиот фестивал Златно славејче – Скопје

 

Професионална активност како Правник

2005-2010: Соработник за Кадровско и Архивско-Канцелариско работење во НУ. Македонска Опера и Балет-Скопје.

2006: Соработник кај Извршител на Р.Македонија во Скопје

1998-2005: Самостоен правен референт во заеднички служби во НУ. Македонска Опера и Балет-Скопје.

 

Професионална квалификација како Правник

2002год. Учество во обука посветена на Сопственоста и другите стварни права (владение, службеност, залог, хипотека и друго).

2003 год. 49 и 50 Средба на Правниците од Стопанството на РМ / Здружение на Правниците на РМ

2004 год. 51 и 52 Средба на Правниците од Стопанството на РМ / Здружение на Правниците на РМ

2005 год. 53 и 54 Средба на Правниците од Стопанството на РМ / Здружение на Правниците на РМ

2006 год. 55 и 56 Средба на Правниците од Стопанството на РМ / Здружение на Правниците на РМ

  

Професионална активност како хорски-оперски уметник

2010-активно: Оперски Хорски пеач во НУ. Македонска Опера и Балет-Скопје

1981-1998: Оперски Хорски пеач во НУ. Македонска Опера и Балет-Скопје

1991-1997: Хорски пеач на духовна музика во Соборниот Храм Св.Климент Охридски-Скопје

1997-2000:Хорски пеач на световна музика во женскиот хор Св. Злата Мегленска

1997: Со хорот Св. Злата Мегленска учествуваше на Кралскиот фестивал Godalming Music Festival во класата 227 на женски хорови во College Oxford.

1998: Со хорот Св. Злата Мегленска беше дел од првото прикажување на македонските икони во Париз во Musée de Cluny.

Во 1999: Со хорот Св. Злата Мегленска, чествуваше на гробот на Св.Кирил во Базиликата во Рим-St.Clement.