skip to Main Content
Прес конференција на ПОДЕМ Битола

Прес конференција на ПОДЕМ Битола

Прес конференција на Горан Николовски – Претседател на ОО ПОДЕМ Битола