skip to Main Content
ПОДЕМ ја поддржа одлуката за избори

ПОДЕМ ја поддржа одлуката за избори

Прес конференција на Живко Јанкуловски – Претседател на ПОДЕМ