skip to Main Content
ПОДЕМ за тиранската платформа

ПОДЕМ за тиранската платформа

Прес конференција на Драган Димески – генерален секретар на ПОДЕМ