skip to Main Content

ОПШТИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во општинската организација на ПОДЕМ функционира Собрание на делегати, Претседател, Секретар, Извршен Одбор и Надзорен Одбор

NameEmail
ОО ПОДЕМ Аеродром aerodrom@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Беровоberovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Битолаbitola@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Босиловоbosilovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Бутелbutel@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Валандовоvalandovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Василевоvasilevo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Велесveles@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Гази Бабаgazibaba@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Гевгелијаgevgelija@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Гостиварgostivar@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Градскоgradsko@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Дебрцаdebrca@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Делчевоdelcevo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Демир Капијаdemirkapija@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Демир Хисарdemirhisar@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Дојранdojran@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Долнениdolneni@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Друговоdrugovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Ѓорче Петровgjorcepetrov@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кавадарциkavadarci@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Карбинциkarbinci@podem.org.mk
О ПОДЕМ Карпошkarpos@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кисела Водаkiselavoda@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кичевоkicevo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кратовоkratovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кривогаштаниkrivogastani@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Крушевоkrusevo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Кумановоkumanovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Лозовоlozovo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Могилаmogila@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Неготиноnegotino@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Новациnovaci@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Охридohrid@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Прилепprilep@podem.org.mk
OO ПОДЕМ Пехчевоpehcevo@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Пробиштипprobistip@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Радовишradovis@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Ресенresen@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Росоманrosoman@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Свети НиколеОО ПОДЕМ Свети Николе
ОО ПОДЕМ Стругаstruga@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Струмицаstrumica@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Центарcentar@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Чашкаcaska@podem.org.mk
ОО ПОДЕМ Штипstip@podem.org.mk