skip to Main Content

ОЖ на ПОДЕМ со трибина за Меѓународниот ден за превенција од дрога

Организацијата на жени на ПОДЕМ се вклучи во одбележување на Меѓународниот ден за превенција од…

Повеќе

ОЖ на ПОДЕМ со трибина за причините за агресивност кај децата

Изјава на Лидија Богдановска од Организација на жени на ПОДЕМ, 20/05/2016 https://www.youtube.com/watch?v=aXnb1N8dTzg

Повеќе

ПОДЕМ за денот на жената

Изјава на Жанета Ангелевска по повод на Денот на жената https://www.youtube.com/watch?v=-_qiaFgk8Fs

Повеќе

Прв Конгрес на организацијата на жени на ПОДЕМ

Жените на ПОДЕМ, 450 делегати од сите општински организации на жени, го одржаa својот прв…

Повеќе

Годишно собрание на ОЖ ПОДЕМ Битола

Годишно собрание на ОЖ ПОДЕМ Битола Изјави на Лидија Богдановска - Претседател на ОЖ на…

Повеќе