Поддржи не

Почитувани,

Вашата идеја заслужува внимание !
Во рамките на работните комисии на ПОДЕМ секоја идеја е дискутирана!
За Ваше присуство и лично претставување на истата, како и потреба од средба со наши членови Ве молиме да ги внесeте следните податоци:


Close