Оперативен Секретар

Goce Ivanovski - Organizaciono-operativen sekretar

Гоце Ивановски

 

Стопанственик.

2008 година основач на ПОДЕМ – Партија на обединети демократи на Македонија

На локалните избори во 2013 година избран за член на Совет на Општина Новаци.


Close