Финансиски извештај

Финансиски извештај и донации за 2015 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Донации од 01.01.2016 до 30.06.2016 година на Партија на обединети демократи на Македонија-ПОДЕМ

Финансиски извештај и донации за 2016 година на Партија на oбединети демократи на Македонија-ПОДЕМ


Close