Daily Archives: October 3, 2016

Националниот координатор Живко Јанкуловски во Хелсинки

Националниот координатор Живко Јанкуловски во Хелсинки

Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи д-р Живко Јанкулоски, во периодот од 03.10.2016 - 07.10.2016, присуствува на 7 от  Европски Форум за намалување на ризиците од природни катастрофи ...

Close