skip to Main Content

ПОДЕМ ја поддржа одлуката за избори

Прес конференција на Живко Јанкуловски - Претседател на ПОДЕМ https://www.youtube.com/watch?v=1vJFeKqYtLw

Повеќе

ПОДЕМ за денот на жената

Изјава на Жанета Ангелевска по повод на Денот на жената https://www.youtube.com/watch?v=-_qiaFgk8Fs

Повеќе

Прв Конгрес на организацијата на жени на ПОДЕМ

Жените на ПОДЕМ, 450 делегати од сите општински организации на жени, го одржаa својот прв конгрес на кој за претседател ја избраа Јованка Михов, дипломиран правник. Поздравен говор одржа и…

Повеќе

Прв конгрес на млади на ПОДЕМ

Младите на ПОДЕМ, 550 делегати од сите општински организации на млади, во салата на кино Милениум го одржаa својот прв конгрес на кој за претседател го избраа Игор Илиев, адвокат од…

Повеќе

Годишно собрание на ОЖ ПОДЕМ Битола

Годишно собрание на ОЖ ПОДЕМ Битола Изјави на Лидија Богдановска - Претседател на ОЖ на ПОДЕМ Битола, Јованка Михов - Претседател на ОЖ на ПОДЕМ и Живко Јанкуловски - Претседател…

Повеќе